nimble_asset_2021-08-07-Magdeburg

Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Etkinliği, Magdeburg/Almanya

nimble_asset_2021-08-07-Magdeburg-Course-01

CreatiVET Projesi için ilk Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Etkinliği 2-6 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında Magdeburg – Almanya’da gerçekleşti. Romanya’dan iki ortak (Rogepa SRL ve Anghel Saligny Teknik Koleji), Türkiye’den bir ortak (Edremit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi), Kıbrıs’tan bir ortak (CCIF)  ve İtalya’dan bir ortak (CPA di Giuseppina Bomba) olmak üzere 5 farklı ülkeden ortakları bir araya getiren bu toplantıya FA-Magdeburg ev sahipliği yaptı.

Toplamda 19 katılımcı, yaratıcılığı geliştirmeye ve yaratıcı Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin kariyerlerini iş temelli öğrenme yoluyla desteklemenin ve geliştirmenin yollarını belirlemeye odaklanan eğitim faaliyetlerine aktif olarak katıldı.

nimble_asset_2021-08-07-Magdeburg-Course-02
nimble_asset_2021-08-07-Magdeburg-Course-03

Etkinlikler, sadece ev sahibi kuruluş tarafından değil, aynı zamanda Edremit Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ve CPA di Giuseppina Bomba tarafından, Mesleki Eğitim ve Öğretimde yaratıcılık için web 2.0 araçlarından yaratıcı problem çözmeye veya yaratıcılığın değerlendirilmesine kadar değişen konularda gerçekleştirildi.

Eğitim ayrıca, katılımcıların yaratıcılığın önemini daha iyi anlamaları için tasarlanmış 2 yerinde ziyareti de içeriyordu. İlk ziyaret Berlin’deydi ve çok ilginç ve yenilikçi sanat sergileri içeriyordu: Halle am Berghain’de “Berl-Berl” ve Karl-Marx-Allee’de “Kentsel Mekanda Sanat”. İkinci yerinde ziyaret Wolfsburg’da Autostadt’ta gerçekleşti. Burada yaratıcılığın teknolojik gelişmedeki önemini bile keşfedebildik.

nimble_asset_2021-08-07-Magdeburg-Course-04
nimble_asset_2021-08-07-Magdeburg-Course-05
nimble_asset_2021-08-07-Magdeburg-Course-06

Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Etkinliği gerçek bir başarıydı ve CreatiVET projesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızda önemli bir etki yaptı.

nimble_asset_2021-08-07-Magdeburg-Course-07

Magdeburg’daki kurstan sonra, tüm katılımcı kuruluşlardan eğitim süresi boyunca öğrendiklerini gösteren bir poster tasarlamaları istendi. Ne bulduklarını görmek için bu poster sergisine göz atın.