Συνεργαζόμενοι οργανισμοί

nimble_asset_CreatiVET_FA-Logo

FA Magdeburg GmbH

Η FA-Magdeburg GmbH είναι μια ιδιωτική γερμανική εταιρεία κατάρτισης που βρίσκεται στο Magdeburg, Σαξονία-Άνχαλτ. Παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση, από της ίδρυσής μας και διασφαλίζουμε την ανταλλαγή πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με προηγμένες τεχνικές εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς.

Τα πολλά χρόνια επιτυχημένων διδακτικών δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στη γερμανική γλώσσα και στα αγγλικά, για διαφορετικές ομάδες στόχους, ειδικά για την ΤΕ κρατικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους στη βιομηχανία, βοήθησαν να καταστήσουμε το εκπαιδευτικό μας κέντρο ενεργό στην αγορά. Εργαζόμαστε στον τομέα της πληροφορικής. Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας είναι η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στον πρακτικό χειρισμό της τεχνολογίας υπολογιστών, των λειτουργικών συστημάτων, των δικτύων, του Διαδικτύου, της ανάπτυξης μέσων, του εξοπλισμού γραφείου και των προγραμμάτων χρηστών στη διαχείριση και διαχείριση γραφείων. Έχουμε εμπειρία σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως η εικονική χρήση στην τάξη, η ηλεκτρονική μάθηση και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλίων, wiki. Έχουμε εμπειρία σε διάφορους τύπους συγκέντρωσης κεφαλαίων και διαχείρισης έργων.
Σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθούμε πάντα να προσαρμόζουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Θεωρούμε ακόμη ότι τα ζητήματα και τα προβλήματα των εκπαιδευομένων εκτός των εκπαιδευτικών εργαστηρίων μπορούν να επιλυθούν στο χώρο εργασίας του αντίστοιχου συμμετέχοντα.

Κατά την ανάπτυξη και παράδοση των αρθρωτών προγραμμάτων κατάρτισης, έχουμε πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στη Σαξονία-Άνχαλτ και μια τεράστια διεθνή εμπειρία.

Τα περιεχόμενα των μαθημάτων στοχεύουν σε περαιτέρω επαγγελματικά προσόντα και χωρίζονται σε βασικά ή προχωρημένα μαθήματα και σε εργαστήρια. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευτές ή ειδικοί με υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση και έχουν τα κατάλληλα «Πιστοποιητικά εκπαιδευτών της Microsoft». Από το 1991, οι μεγαλύτεροι πελάτες μας είναι η κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ. Διασφαλίζουμε την εκπαίδευση για περίπου 150 ως 200 ημέρες το χρόνο. Επιπλέον, παρέχουμε εκπαίδευση εκ μέρους του Γερμανικού Ιδρύματος Διεθνούς Ανάπτυξης για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας εδώ και 7 χρόνια σε αλλοδαπούς ασκούμενους σε διάφορα επαγγέλματα, όπως επαγγελματίες πληροφορικής, σχεδιαστές μέσων και διαχειριστές έργων. Έχουμε εμπειρία σε έργα ESF και σε διεθνή συνεργασίες.

Οργανώνουμε και φιλοξενούμε τοπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε διάφορα έργα, επισκέψεις μελέτης και εργαστήρια.

Από το 2013, η FA-Magdeburg είναι συνεργάτης σε διεθνή δίκτυα.

nimble_asset_CreatiVET_Rogepa-Logo

Rogepa

Η Rogepa είναι μια ρουμανό-γερμανική εταιρεία που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Παρέχουμε εγκεκριμένη εκπαίδευση σε διαφορετικούς τομείς όπως: εκπαίδευση εκπαιδευτών, ξένων γλωσσών, ΤΠΕ, CNC, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, επιχειρηματικότητα, διαχείριση έργων, εμπόριο, ηλεκτρονική μάθηση, σχεδιασμό ιστοσελίδων, τουρισμό και υπηρεσίες τροφίμων, κομμωτική, κατασκευή, επεξεργασία ξύλου, διαχείριση επιχειρήσεων, διαχείριση ποιότητας, βασικές ικανότητες.

Το 2016 και 2017 είχαμε 460 εκπαιδευόμενους.

Μαζί με τους συνεργάτες μας, έχουμε την εμπειρία να οργανώσουμε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών βοηθημάτων και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.

Βοηθάμε επίσης μικρές και μεσαίες εταιρείες στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Για αρκετά χρόνια, παρέχουμε υπηρεσίες Web Design, Graphic design και Web Development μέσω του τμήματος Graphic Design.

Διατηρούμε καλές εργασιακές σχέσεις με άλλα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικά δημαρχεία, συμβούλια και αρκετές επαγγελματικές ενώσεις.

nimble_asset_CreatiVET_CCIF-CY-Logo

CCIF Cyprus – Cross Culture International Foundation Cyprus

Ο ΜΚΟ CCIF Cyprus, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης όλων των πολιτών, ιδίως των νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, μέσω ανταλλαγών, δικτύωσης, διεθνών πρωτοβουλιών και πολιτιστικών διαλόγων. Το όραμά μας είναι να ενισχύσουμε τη νεολαία ανεξάρτητα από το φύλο, το κοινωνικό, πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο για ενεργή πολιτότητα, εθελοντισμό, ανοχή, σεβασμό, αμοιβαία κατανόηση και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σκοπός μας είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων πραγματοποιώντας έρευνες, αναπτύσσοντας εργαλεία μάθησης και κατάρτισης, τα οποία εφαρμόζονται σε μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτό μας επιτρέπει να καθοδηγήσουμε και να υποστηρίξουμε τους νέους αλλά και τους ενήλικες στο να βρουν το δρόμο τους μέσω της ενδυνάμωσης, της ανάπτυξης ικανοτήτων, της κοινωνικής καινοτομίας, των πρωτοβουλιών και της προσέγγισης. Έτσι, παρέχουμε τις ευκαιρίες συμμετοχής και αλληλεπίδρασης με την κοινωνία και δωρεάν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά μας εργαλεία και προγράμματα στους τομείς της οικοδόμησης της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της εκπαίδευσης των φύλων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

nimble_asset_CreatiVET_CPA-Logo

CPA

Το CPA, ConnectAbruzzo, αναπτύσσει προγράμματα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προσφέρουν επαγγελματικά μαθήματα για την ανάπτυξη κάθετων δεξιοτήτων, για επαγγελματική ανάπτυξη και για τη βελτίωση της ζωής των συμμετεχόντων.

Το όραμα της CPA βασίζεται σε πρακτικές μεθόδους και πρακτική εμπειρία απευθείας από το χώρο εργασίας. Είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ της επίσημης κατάρτισης και των αναγκών που σχετίζονται με τη βιομηχανία. Καταλαβαίνουν τι χρειάζονται οι εταιρείες από τους πιθανούς υπαλλήλους και το εφαρμόζουν κατά παραγγελία. Έχουν εμπλακεί στην ανάπτυξη νέων επαγγελμάτων όπως το Mediatore Museale και το Vloggers (Social Content Manager). Έχουν υλοποιήσει έργα για νέους στις δράσεις KA1 και KA2.

nimble_asset_CreatiVET_EMVTAL-Logo

Edremit Vocational and Technical Anatolian High School

Το Edremit Vocational and Technical Anatolian High School παρέχει εκπαίδευση ως κρατικό σχολείο από το 1946. Εκπαιδεύει τεχνικούς που αποφοίτησαν από το λύκειο σε διάφορα επαγγέλματα. Έχει συνολικά 30.000 τετραγωνικά μέτρα ανοιχτού και κλειστού χώρου. Προσφέρει εκπαίδευση σε 8 κύρια επαγγελματικά προγράμματα και 20 επαγγελματικούς κλάδους. Τα κύρια προγράμματα είναι οι ΤΠΕ, η ηλεκτρική και η ηλεκτρονική τεχνολογία, η τεχνολογία μηχανών, η τεχνολογία μετάλλων, η τεχνολογία τροφίμων, η υδραυλική τεχνολογία, η τεχνολογία επίπλων και η γραφιστική.

Το σχολείο μας έχει σήμερα 720 μαθητές και 70 εκπαιδευτές. Επιπλέον, οργανώνονται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα επαγγελματικά μαθήματα για ενήλικες με διάφορα πρωτόκολλα. Το σχολείο μας παρέχει το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται από την περιοχή σε συνεργασία με βιομηχανία και βιομηχανικά ιδρύματα.

Το σχολείο μας βρίσκεται γεωγραφικά στο Edremit, που είναι μια πόλη στο Balıkesir και βρίσκεται δίπλα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο πληθυσμός του είναι 160.000. Απέχει 400 χλμ. Από την Κωνσταντινούπολη και 200 ​​χλμ. Από το Σμύρνη. Το Edremit περιβάλλεται από δάση και έχει εύκρατο κλίμα.

nimble_asset_CreatiVET_CTAS-Logo

“Anghel Saligny” Technical College

Το Τεχνικό Κολλέγιο “Anghel Saligny” ( για μαθητές ηλικίας 14 έως 19 ετών) βρίσκεται στο Baia Mare, μια πόλη στα βορειοδυτικά της Ρουμανίας, στο νομό Maramures. Ετοιμάζουμε μαθητές να γίνουν αρχιτέκτονες και εργάτες οικοδομών για πάνω από 60 χρόνια (το γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1963), το σχολείο είναι γνωστό στην κοινότητα για τα αποτελέσματα που έχουν οι απόφοιτοι μας. Τώρα, έχουμε 800 φοιτητές, σε ειδικότητες όπως οι Κατασκευές, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχατρονική, Μηχανική και επίσης επαγγελματικά μαθήματα όπως το χάντμπολ σαν εξειδίκευση.

Η αποστολή του ιδρύματός μας, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης για τους μαθητές μας, σε ευρωπαϊκό κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, προκειμένου να τους προετοιμάσει να γίνουν άξιοι και καλά προετοιμασμένοι πολίτες στη Ρουμανία και την Ευρώπη.

Κάθε χρόνο, υπογράφουμε εκπαιδευτικές συνεργασίες με άλλα σχολεία, πανεπιστήμια, καθώς και αρκετές οικονομικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εστιάζουν στις ίδιες επαγγελματικές ικανότητες με τις δικές μας, έτσι ώστε οι μαθητές μας να επωφελούνται από τις καλύτερες συνθήκες στη διαδικασία επαγγελματικής τους ανάπτυξης.