Ana faaliyetler

5 farklı ülkeden altı ortak, aynı ana hedefe ulaşmak ve projenin 3 ana faaliyetini başarılı bir şekilde yönetmek için çalışacaktır:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1

C1. Mesleki eğitim için yaratıcılık

Amaç, özellikle iş temelli öğrenme yoluyla yaratıcı mesleki eğitim öğrencilerinin kariyerlerini desteklemenin ve geliştirmenin yollarını belirlemektir. Katılımcılar arasında yararlı araçlar, iyi uygulama örnekleri ve mesleki eğitim için yaratıcı örnekler ve yaratıcılığı teşvik etmek ve yaratıcı problem çözme metodolojisini uygulamak için fikirler paylaşılacaktır. Agenda 2.-6.8.2021 Magdeburg, Germany

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2

C2. Sosyal içerme ve kapsayıcı eğitim

Buradaki amaç, tüm öğrencileri farklı bir okul topluluğuna dahil ederek öğretmenler, eğitmenler, mentorlar ve yöneticiler arasında bilgi ve yansıma paylaşımı yoluyla kapsayıcı bir uygulama oluşturmaktır.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3

C3. Sosyal içerme ve kapsayıcı eğitim

Son etkinliğin amacı, yaratıcı endüstrilerde öğrenmeyi teşvik etmektir. Yaratıcı düşünceyi ve pedagojik yaklaşımı nihayetinde geliştirebilecek fikirleri paylaşabilmeleri için sektördeki yaratıcı çalışanları ve mesleki eğitim kuruluşlarından öğretmenler/ eğitmenler/ eğitim ve yönetim personelini bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Yaratıcı kalmanın önemi

21.yüzyıldan kalma bir istihdam başarısı ve sosyal içerme yolu olan yaratıcılık, şirketlerin 2020’de ihtiyaç duyduğu en popüler esnek başarıdır. Bu yüzden, Eğitim ve öğrenme 2020’nin hedeflerinden biri — AB’nin Eğitim ve Öğretim 2020 için stratejik Çerçevesi “eğitim ve öğretimin her seviyesinde yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik”dir.
Bununla birlikte, çalışmalar çoğu insanın inanılmaz yaratıcı potansiyelle doğduğunu göstermiştir, fakat yetişkinliğe ulaştıklarında ve çalışma alanına girdiklerinde, sadece %2’si aynı deha yaratıcılık seviyelerini göstermektedir.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project

Proje

Yaratıcı Mesleki Eğitim (Vocational education and training (CreatiVET), projesi, yaratıcılığın yeniden öğrenilebileceği ilkesini takip eder; bu, mesleki eğitim alanında yer alanlar, eğitim profesyonelleri ve öğrenenler için özellikle yararlı olacaktır, çünkü hepsi öğretim, organize etme ve eğitim verme metodlarında yaratıcı olmalıdır.

Proje, mesleki eğitim profesyonellerinin yaratıcı, kapsayıcı ve dijital becerilerini ve bilgilerini geliştirerek, yaratıcı endüstrilerin belirli bağlamında uygun çözümler üretme yeteneğini artırmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak, daha çekici öğrenme programları ve araçları da sunabilecekler, böylece sosyal içermeyi destekleyecekler, aksi takdirde okulu bırakma riski altında olan öğrencileri yeniden motive edecekler ve tutacaklar.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-06-Outputs

Çıktılar

Projenin çıktıları, projenin üç ana faaliyeti ile ilişkili üç kitap olacaktır:

  • “Mesleki Eğitim kitabı için yaratıcılık”
  • “Yaratıcı ve kültürel içerme kitabı”
  • “Yaratıcı endüstrilerde iş temelli öğrenme Kitabı”

Kitaplar, ana etkinliklerin katılımcıları arasında paylaşılan tüm değerli bilgileri toplar ve proje web sitesinde ve Erasmus+ dağıtım Platformlarında kullanılabilecek.

Hedef gruplar

Yaratıcı mesleki eğitim projesi ile ilgili hedeflenen ana gruplar şunlardır:

  • I-mesleki eğitim ve C-mesleki eğitim öğretmenleri, eğitmenler, eğitim personeli
  • Eğitim uzmanları (mesleki eğitim yöneticileri, okul müdürleri, geliştiriciler, idari personel)
  • İşinde yaratıcı işleri ile şirketler arasında mentor/eğitmenler/koçlar temelli öğrenme
  • Ve yine de, dolaylı katılımcılar-600 öğrenenler (dezavantajlı insanlar da dahil olmak üzere, özellikle coğrafi, ekonomik veya sosyal engellerle), sonuçta ortakların eğitimlerine/kurslarına yeni yenilikçi öğrenme metodolojileri ve programlarından yararlananlar olarak dahil olacaklar.

Yaratıcı mesleki eğitim mekanizmalarına katılım konusunda da öğretmenler ama pedagojik yetkinliklerini rafineri yaratıcı endüstrileri hakkında-şirket eğitim ve potansiyeli mesleki eğitim sektöründe insanların bilincinin geliştirilmesi,

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-07-Groups