Activitățile principale

Șase parteneri din cinci țări diferite vor conlucra pentru realizarea aceluiași scop principal și pentru derularea celor trei activități principale ale proiectului:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1

C.1 Creativitate pentru învățământul profesional

Scopul este acela de a identifica modalități de a sprijini și de a dezvolta carierele elevilor creativi din învățământul profesional, mai ales prin învățarea practică. Participanții vor împărtăși instrumente utile, exemple de bună practică, exemple creative pentru învățământul profesional și idei pentru a stimula creativitatea și pentru a implementa o metodologie de rezolvare creativă a problemelor.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2

C.2 Incluziune socială și educație incluzivă

Scopul acestei activități este de a realiza un mod de lucru inclusiv prin împărtășirea cunoștințelor și a informațiilor în rândul profesorilor, instructorilor, mentorilor și managerilor pentru a include toate persoanele care învață într-o școală comunitară diversificată.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3

C.3 Stagii de practică în industriile creative

Obiectivul ultimei activități este acela de a promova învățarea în industriile creative. Intenționăm să organizăm întâlniri între muncitori creativi din industrie și profesori/instructori/personal de educare și conducere din organizații cu învățământ profesional, astfel încât să găsească împreună idei care vor îmbunătăți și gândirea creativă și abordarea pedagogică.

Importanța de a rămâne creativi

Creativitatea, o competență de secol XXI necesară la angajare și o cale către incluziunea socială,este cea mai căutată abilitate umană de care au nevoie companiile în 2020.
Prin urmare, unul dintre obiectivele ET- 2020 (Strategia comună pentru educație și pregătire practică a UE pentru 2020) este ,,creativitate, inovație și antreprenoriat la toate nivelurile de educație și de pregătire practică”.

Studiile arată că oamenii se nasc cu un potențial creativ incredibil, dar când ajung la maturitate și intră în câmpul muncii, doar 2% dintre ei mai au același nivel genial de creativitate.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project

Proiectul

Proiectul CreatiVET merge pe principiul că creativitatea poate fi re-învățată, ceea ce ar putea fi util în special celor implicați în învățământul profesional, pentru cei care educă și cei care învață, pentru că ei trebuie să fie foarte creativi în metodele de predare, de organizare și de realizare a stagiului de practică.

Proiectul își propune să dezvolte abilitatea profesioniștilor din Învățământul profesional de a veni cu soluții pertinente în contextul specific al industriilor creative și care vor reuși să facă acest lucru doar îmbunătățindu-și competențele și cunoștințele creative, inclusive și digitale. Astfel, ei vor putea să ofere programe și instrumente de învățare mai atractive, sprijinind astfel incluziunea socială prin remotivarea și păstrarea celor care se află în risc de abandon școlar.

Rezultatele

Rezultatele proiectului vor fi trei cărți corelate cu principalele activități ale proiectului:

  • „Creativitate pentru învățământul profesional”
  • „Incluziune creativă și culturală”
  • „Stagii de practică în industriile creative”

În aceste cărți se vor regăsi toate informațiile ce au fost împărtășite între participanții în cadrul principalelor activități ale proiectului și vor fi disponibile atât pe website-ul proiectului, cât și pe platformele de diseminare Erasmus+.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-06-Outputs
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-07-Groups

Grupul țintă

Principalele grupuri vizate în cadrul proiectului CreatiVET sunt:

  • Profesori, formatori și personalul educațional din învățământul profesional
  • Profesioniști din domeniul educației (directori de școli profesionale, personalul administrativ)
  • Mentori/tutori/formatori ai companiilor cu locuri de muncă creative, implicate în învățarea la locul de muncă
  • Și, nu în cele din urmă, participanții indirecți – 600 de beneficiari (inclusiv persoane dezavantajate, în special cele ce se lovesc de bariere geografice, economice sau sociale) care vor fi implicate în cursurile și stagiile de practică dezvoltate de partenerii noștri și se vor bucura de noile metode și programe de învățare inovative.

CreatiVET lucrează atât pentru creșterea gradul de conștientizare al mentorilor/tutorilor cu privire la participarea la procese de învățare profesională, cât și pentru îmbunătățirea cunoștințelor persoanelor implicate în acest sector, cu privire la stagii de formare în cadrul companiilor și potențialul industriilor creative de a le rafina competențele pedagogice.