ΟΙ δραστηριότητες

Έξι εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες θα εργαστούν για την επίτευξη του κύριου στόχου και την επιτυχή διαχείριση των 3 κύριων δραστηριοτήτων του έργου:

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-03-Activities-C1

Δημιουργικότητα στην Τεχνική Εκπαίδευση

Ο στόχος είναι να εντοπιστούν τρόποι υποστήριξης και ανάπτυξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των μαθητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης, μέσω της μάθησης-εργασίας. Οι εταίροι θα ανταλλάξουν χρήσιμα εργαλεία, παραδείγματα ορθών δημιουργικών πρακτικών, και νέες ιδέες ώστε να ενισχυθεί η διδακτική μεθοδολογία και η επίλυση προβλημάτων. Agenda 2.-6.8.2021 Magdeburg

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-04-Activities-C2

Κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Ο στόχος εδώ είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και προβληματισμού μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, μεντόρων, διευθυντών και μαθητών σε μια πολυπολιτισμική σχολική κοινότητα.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-05-Activities-C3

Κοινωνική ένταξη και εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Ο τελικός στόχος της δραστηριότητας είναι η προώθηση της μάθησης για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Σκοπεύουμε να φέρουμε μαζί εργαζόμενους στη βιομηχανία και εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές / εκπαιδευτικό και διευθυντικό προσωπικό , για να ανταλλάξουν ιδέες που θα βελτιώσουν τη δημιουργική σκέψη και την παιδαγωγική προσέγγιση.

Η σημασία της δημιουργικότητας

Η δημιουργικότητα, είναι από τις πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα για την απασχόληση και την πορεία προς την κοινωνική ένταξη. Θεωρείται μια απο τις “απαλές” δεξιότητες που απαιτούνται από τις εταιρείες το 2020. Επομένως, ένας από τους στόχους της ΕΕ 2020 είναι το στρατηγικό πλαίσιο της για την εκπαίδευση και την κατάρτιση «Δημιουργικότητα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ενώ γεννιούνται με απίστευτες δημιουργικές δυνατότητες, όταν φτάσουν στην ενηλικίωση και εισέλθουν στο χώρο εργασίας, μόνο το 2% διατηρεί τα ίδια επίπεδα δημιουργικότητας. Agenda 2.-6.8.2021 Magdeburg, Germany

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-01-staying-creative
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-02-the-project

Το έργο

Το έργο CreatiVET βασίζεται στην αρχή ότι η δημιουργικότητα μπορεί να επανεκτιμηθεί, σαν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για όσους εμπλέκονται στην Τεχνική Εκπαίδευση, τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης και τους μαθητές. Προωθεί τις εκπαιδευτικές δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας, οργάνωσης και παράδοσης.

Το έργο στοχεύει στην επιμόρφωση των επαγγελματιών της Τεχνικής Εκπαίδευσης ώστε να προτείνουν κατάλληλες λύσεις στον τομέα των “δημιουργικών βιομηχανιών”, ενισχύοντας τις δημιουργικές και ψηφιακές δεξιότητές τους. Σαν αποτέλεσμα, θα μπορούν να προσφέρουν πιο ελκυστικά προγράμματα και μέσα μάθησης στους μαθητευόμενους τους , υποστηρίζοντας έτσι την κοινωνική τους ένταξη αλλά και την παραμονή τους στο σχολείο για τη μείωση της σχολικής εγκατάλειψης.

Τα παραδοτέα

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι τρία βιβλία, που σχετίζονται με τις τρεις κύριες δραστηριότητες του έργου:

  • «Δημιουργικότητα στην Τεχνική Εκπαίδευση»
  • «Δημιουργική και πολιτισμική ένταξη»
  • «Μάθηση και εργασία σε δημιουργικές βιομηχανίες»

Τα βιβλία συγκεντρώνουν όλες τις πολύτιμες πληροφορίες που αντάλλαξαν οι συμμετέχοντες στις δραστηριοτήτες και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου και στις πλατφόρμες διάδοσης Erasmus +.

nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-06-Outputs
nimble_asset_2020-11-20-CVT-ILLU-CreatiVET-HP-illustrations_CreatiVET-07-Groups

Οι στοχευμένες ομάδες

Οι κύριες ομάδες στόχος του CreatiVET είναι:

  • Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό προσωπικό από την Τεχνική Εκπαίδυση και C-VET
  • Εκπαιδευτικοί επαγγελματίες (διευθυντές ΤΕ, διευθυντές σχολείων, προγραμματιστές, διοικητικό προσωπικό)
  • Σύμβουλοι / καθηγητές / προπονητές από εταιρείες με δημιουργικές εργασίες που εμπλέκονται στη μάθηση βάσει εργασίας
  • Οι έμμεσοι συμμετέχοντες – 600 μαθητές (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, από διαφορετικά γεωγραφικά, οικονομικά ή κοινωνικά στρώματα) που θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση / μαθήματα και θα επωφεληθούν από τις νέες καινοτόμες μεθοδολογίες και τα προγραμμάτα μάθησης.

Το CreatiVET θα ευαισθητοποιήσει τόσο τους συμβούλους/ μέντορες εκπαιδευτές μέσα από τη συμμετοχή τους και θα βελτιώσει τη γνώση των εργαζομένων στην ΤΕ μέσα από ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση όσο και το ανθρώπινο δυναμικό των δημιουργικών βιομηχανιών που βελτιώνουν τις παιδαγωγικές τους ικανότητες.