nimble_asset_CreatiVET-Newsletter-04-Header-1

Newsletter 04 – A treia activitate de învățare și formare

Rogepa a găzduit în Baia Mare (România) a treia și ultima sesiune de învățare și formare din proiectul CreatiVET. Primitorul oraș Baia Mare a fost locația unei săptămâni de ateliere și activități desfășurate în perioada 22 – 27 august 2022.

Săptămâna de formare a fost prilejul perfect pentru ca cei 20 de participanți din cele 5 organizații partenere să descopere lucruri noi legate de creativitate.

Gazdele au organizat diverse workshopuri și vizite în oraș și în împrejurimi, pentru a arăta participanților din Uniunea Europeană cum este dezvoltată și folosită creativitatea în sectorul creativ din România. Săptămâna de formare a oferit participanților posibilitatea de a descoperi, prin activități practice, folosirea gândirii creative pentru dezvoltarea afacerilor locale și a strategiilor practice.

Toți participanții au avut o contribuție activă la sesiunea de formare, oferind propria lor experiență în domeniul creativității.

nimble_asset_Turnul-lui-Stefan-2552
nimble_asset_CreatiVET-Newsletter-04-02A

În prima zi, participanților li s-a prezentat programul și activitățile pregătite pentru ei pe parcursul vizitei în Baia Mare. Au început, deja, să se gândească la importanța sectorului creativ pentru dezvoltarea socială și economică a comunităților locale și la faptul că industriile creative oferă un potențial mare dezvoltării profesionale și personale a persoanelor dezavantajate.

A doua zi a fost dedicată descoperirii directe a felului în care s-a dezvoltat sectorul creativ în regiunea Maramureșului. Prin intermediul vizitelor culturale și a activităților practice, echipa CreatiVET a înțeles cum poate fi folosită gândirea creativă pentru promovarea comunităților locale și a regiunilor, punând în evidență punctele tari ale zonei și oferind localnicilor podibilitatea de a dezvolta economia locală și sectorul turistic. Activitățile practice creative i-au făcut pe participanți să descopere obiceiurile regiunii și să cunoască mai în profunzime cultura românească.

nimble_asset_CreatiVET-Newsletter-04-03A
nimble_asset_CreatiVET-Newsletter-04-04A

În a treia zi, participanții au revenit în Baia Mare și s-au gândit la posibile strategii pentru dezvoltarea gândirii creative și folosirea creativității în stagiile practice și în câmpul muncii. Participanții au dezbătut acest subiect folosind exemple din propria lor experiență și din modul în care creativitatea este utilizată în țara lor. Ziua de lucru a continuat cu participarea la activități creative în oraș, descoperind puterea creativității pentru dezvoltarea personală și profesională.

A patra zi de formare a fost dedicată descoperirii felului în care creativitatea poate fi folosită pe piața muncii și cum un loc de muncă creativ poate să inspire și să fie benefic pentru persoanele care provin din medii dezvantajate. Echipa CreatiVET a descoperit prin experiență directă realitățile creative locale prin vizite făcute laboratoarelor și afacerilor locale creative, care le-au oferit informații mai detaliate despre folosirea practică a creativității în viața de zi cu zi, pentru dezvoltarea socială, economică și antreprenorială a comunităților, punând accent pe importanța creativității pe piața muncii.

nimble_asset_CreatiVET-Newsletter-04-05A
nimble_asset_CreatiVET-Newsletter-04-06A-1

A cincea și ultima zi de formare a fost momentul ideal pentru ca participanții să fixeze ceea ce au învățat în timpul săptămânii și să aprecieze modul în care activitățile săptămânii le-au inspirat gândirea creativă și spiritul critic. În aceasta zi, fiecare organizație a împărtășit echipei de proiect exemple de bune practici din țara lor, cu privire la folosirea creativității pentru dezvoltarea strategiilor de instruire și dezvoltare socială. Aceste idei au oferit partenerilor noi instrumente și puncte de plecare, care vor fi utile pentru implementarea ulterioară a proiectului CreatiVET. Ceremonia de acordare a certificatelor a oferit participanților ocazia de a sărbători realizările din timpul săptămânii și să facă schimb de păreri, idei și impresii despre experiența din România.

nimble_asset_CreatiVET-Newsletter-04-07A-1

Vedeți Vlog-ul pentru a treia activitate Learning Teaching and Training